Міський методичний кабінет відділу освіти Южненської міської ради


Психологічна служба міста

Шановні колеги!

Психологічна служба діє у системі освіти для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, своєчасного виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних відносин усіх учасників педагогічного процесу, профілактики відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці. Вона є системою, що спрямована передусім на індивідуальну роботу з людиною з метою максимального виявлення її творчих здібностей та умов їхнього розвитку, формування здорового способу життя, подолання кризових життєвих ситуацій тощо.

Зміст і система роботи зумовлюють ряд основних вимог до організації служби. До них належать:

1) застосування специфічних методів і прийомів впливу на поведінку людини, що потребують високого професіоналізму;

2) висока відповідальність спеціалістів за результати діагностично-корекційної роботи і за ті поради, які вони дають;

3) анонімність у роботі та необхідність дозованого надання інформації фахівцям різного профілю, батькам, дітям;

4) робота з дітьми, що перебувають у складній життєвій ситуації, у стані депресії, стресу, внутріособистісного або між-особистісного конфлікту, мають певні органічні чи психічні захворювання, відрізняються від інших нестандартними формами поведінки.

 

Зміст діяльності служби.

Професійні дії працівників служби реалізуються у таких основних видах роботи. Діагностика: соціальне і психолого-педагогічне обстеження всіх учасників навчально-виховного процесу, моніторинг змісту та умов індивідуального розвитку дітей та підлітків, встановлення психологічного діагнозу, визначення причин, що утруднюють розвиток та навчання.

Профілактика: систематична робота, спрямована на своєчасне попередження відхилень у розвитку особистості, виникнення конфліктів та проблем у міжособистісних стосунках та запобігання створенню конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі.

Психолого-педагогічна корекція: здійснення психолого-педагогічних заходів для усунення відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, у міжособистісних та міжгрупових взаєминах, формування адекватної соціально корисної життєвої перспективи, подолання різних форм девіантної поведінки, алкоголізму, наркоманії тощо.

Соціально-психологічна реабілітація: надання соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, дорослим, що перебувають у кризовій життєвій ситуації, постраждали від соціальних, природних і технічних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси тощо, з метою адаптації до Нових умов життєдіяльності, навчання, розвитку.

Психологічна просвіта: підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, роз'яснення змісту роботи і завдань психологічної служби, викладання психологічних дисциплін у навчальних закладах.

Психологічна служба діє в навчально-виховних закладах освіти та підпорядковується адміністративно керівникові закладу, методично – методисту з психологічної служби міського методичного кабінету відділу освіти управління ОКСМП. До психологічної служби входять: методист з психологічної служби, практичні психологи закладів освіти та соціальні педагоги ЗНЗ. 

2017 - 2018 навчальный рік

 

Лист МОН України "Про забезпеченність фахівцями психологічної служби  системи освіти та приіоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році" + Додаток.

 

Лист ООІУВ "Про забезпеченність фахівцями психологічної служби  системи освіти та приіоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році + Додаток

 

Конституція України

Закон України "Про освіту"

Конвенція ООН про права дитини

Указ Президента України "Про перочергові заходи щодо захисту прав дітей"

Закон України "Про охорону дитинства"

Етичний кодекс психолога

Етичний кодекс спеціаліста з соціальної роботи

Наказ МОН "Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України"

Наказ МОН "Положення про психологічну службу системи освіти України"

Наказ МОН "Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів"

Щодо організації та проведення години психолога у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОН від 06.06.2013 № 19-413 про впровадження  факультативних курсів

Нормативи часу на види робіт психолога

Нормативи часу на види робіт соціального педагога

Посадова інструкція практичного психолога

Посадова інструкція соціального педагога

Лист МОН "Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної службиси системи освіти"

Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів

Систематизація документації практичного психолога

Індивідуальна  картка психолого-педагогічного діагностування

Психодіагностичний інструментарій практичного психолога освіти

На допомогу шкільному психологу