Міський методичний кабінет відділу освіти Южненської міської ради


Навчання вчителів Нової української школи продовжується

30 жовт. 2018
З 29 жовтня 2018 року на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти ООР» розпочалася перша (очна) сесія підвищення кваліфікації учителів початкової школи міст Южне та Теплодар, які навчатимуть учнів перших класів за новим Державним стандартом початкової загальної освіти у 2019/2020 навчальному році.

Під час проходження І модуля тренінгу «Сучасний вчитель як провідник змін»  вчителі  презентували себе як творчих, креативних особистостей, які прагнуть до самоосвіти і саморозвитку. Використовуючи набуті знання і вміння для розв’язання проблем, педагоги удосконалювали вміння критично мислити та опрацьовувати різноманітну інформацію.  

Учасники тренінгу усвідомили роль вчителя Нової української школи: адже він дедалі більше набуває ролі координатора і консультанта, тобто особистості, яка, навчаючи учнів, скеровує їх у русло самостійної роботи, створює для цієї роботи умови, координує її і дозволяє учням побачити свої досягнення.

Під час виконання завдань в групах учасники створили портрет сучасного вчителя. Представлення результатів цієї роботи продемонструвало вміння адаптуватися до сучасних соціокультурних умов, розкрило педагогічні якості, креативність та великий творчий потенціал вчителів початкових класів.

Плідної роботи, співпраці та порозуміння під час подальшої роботи!